بارش شهابی جباری (Orionid) به عنوان یکی از مهم‌ترین شهاب باران های سالیانه در آخرین شبهای مهر1397 (22-21 اکتبر) به اوج خود می‌رسد. به گفته کارشناسان نجوم، شهاب‌های این بارش چندان زیاد و پرنور نیستند در این بارش شهابی بین 15 تا 20 شهاب در ساعت  قابل مشاهده خواهد بود.و سرعت شهابهای آن در زمان برخورد با جو ۶۷ کیلومتر بر ثانیه است.

این  بارش شهابی جباری در شب دوشنبه 30 مهر 1397 به اوج خود می‌رسد و علاقه‌مندان و رصدگران می‌توانند در این شهاب باران، بین 15 تا 20 شهاب را در هر ساعت مشاهده کنند. هرچن حضور ماه نزدیک به بدر، کار رصد شهاب‌ها را در این رویداد نجومی سخت می‌کند، اما در مناطق به دور از آلودگی نوری و در هوای صاف می‌توان شهاب‌ها را مشاهده کرد.

بارش شهابی جباری یکی از بارش های شهابی سالانه و کانون بارش آن در صورت فلکی "جبار" است. صورت فلکی جبار یا شکارچی، صورت فلکی است که نیمی از آن در آسمان نیمکره جنوبی و نیم دیگر آن از نیمکره شمالی زمین قرار دارد. "جبار" شامل ستارگان درخشان بسیار است. ستاره های صورت جبار شباهت به یک شکارچی دارد که از هزارها سال پیش در جهان شناخته شده بود. گشتن به دنبال کمربند شکارچی آسان ترین راه پیدا کردن این صورت فلکی است. این کمربند شامل سه ستاره پرنور نزدیک به هم و در یک ردیف است.
.