بازدید مهندس یزدان یار کارشناس بازرسی شرکت pogc پارس جنوبی و مسئول آموزش شهرک پارس جنوبی از پروژه