توضیحات خانم سمیرا هنرمند درباره ی ایده ها و پیشنهادات سودمند ایشان برای طراحی داخلی طبقه ی همکف افلاک نمای دانشگاه فردوسی مشهد:

کاربری طبقه همکف افلاک نما برای استفاده از امکاناتی هم چون کلاس آموزشی و کافی شاپ تصمیم گیری شده بود. در ایده طراحی شده ی من به الگوهای ایرانی_اسلیمی توجه ی فراوانی شده، الگویی که در نظر گرفتم یک گره چرخان اسلیمی است که داخل یک مربع جا می گیرد. از این الگو در کتیبه مسجد جامع اصفهان و نیز کاشی کاری های آن استفاده شده است. من با ترکیب و تکثیر این الگوها به طرح نهایی تکرار شونده ای رسیدم که می توان آن را در طراحی صندلی ها، میزها، شلف ها و حتی پنجره به کار برد.

نکته ی قابل توجه، استفاده از اعداد مهم نجومی در این محاسبات است.

از دیگر کارهای مهم دیگری که در پروژه ی افلاک نمای فردوسی انجام دادم، به طراحی تکمیلی مدل بیس سایت پلان افلاک نما ، که توسط گروه معماری ساو انجام شده است، می توان اشاره کرد. اینجانب این مدل سازی را طبق جهات قطبی، جهت زاویه تابش خورشید و سایه اندازی، طراحی و تکمیل کردم؛ به طور مثال در سالروز دانشمند ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی یک گوشه از اضلاع اصلی ساختمان افلاک نما و نیز گوشه ای از سایت در راستای المان شاخص ایستگاه هواشناسی قرار می گیرند.

با تشکر از خانم هنرمند

در ادامه می توانید تصاویر گره چرخان اسلیمی و نیز رندرهای خانم هنرمند را مشاهده کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

دانلود