افلاکنمای دانشگاه فردوسی در راستای اهداف بلند مدت خود،  فضای آزمایشگاهی مهیج علمی و تفریحی تدارک دیده و محیطی امن جهت پرورش نبوغ دختران امروزکه آینده ساز جامعه دانشمند فردای ایران هستند فراهم آورده است.

بانوان  این سرزمین علاوه بر اینکه در اداره خانواده و تربیت فرزندانشان نقش بسیار مهمی دارند، می‌توانند در توسعه اقتصاد خانواده نیز تأثیرگذار باشند مشروط بر اینکه دوره کودکی و نوجوانی و جوانی مدیریت شده‌ای را سپری کرده باشند.
تلاش برای آرام سپری شدن دوران کودکی نوجوانی و جوانی دختران، کم کردن میزان اضطراب و استرس از زندگی آنها، تسهیل در امر تحصیلشان، احترام گذاشتن به دختران، امیدوار ساختن آنها به آینده و توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی مختص دختران، بها دادن به شخصیت آنها و همراهی خانواده، آموزش و پرورش و جامعه با‌ دختران از جمله مواردی هستند که  موجب می‌شود تا با توشه‌ای غنی، قدم در جاده زندگی  بگذارند و زنانی موفق و تأثیر‌گذار باشند چراکه بر اساس تحقیقات گسترده ثابت شده است گذشته هر فرد، تأثیر چشم‌گیری در آینده وی دارد.

و این روزها افلاکنمای دانشگاه فردوسی شاهد حضور گرم آنان است. به امید فردایی درخشان