مجموعه انگاریوم دانشگاه فردوسی از بین متقاضیان واجد شرایط کارشناس فروش می پذیرد.

لطفا فرم ذیل را پر نموده و منتظر پاسخ مدیریت نیروی انسانی بمانید.

با تشکر

ورود
فایل ها: حداکثر حجم هر فایل جهت آپلود، 15MB است.
CAPTCHA

برای مشاهده قوانین سایت اینجا کلیک کنید.