هدف ما از احداث مجموعه انگاریوم در دانشگاه فردوسی توسعه فناوری تصویرسازی و همچنین فرهنگ سازی این رسانه علمی جدید در کشور می باشد.

ما اعتقاد داریم که با امکانات آموزشی و ترویجی که انگاریوم بوجود می آورد می توان برای ایجاد انگیزه در نسل آینده استفاده نمود و رغبت ایشان را به فراگیری دانش افزایش داد. ما وظیفه خود می دانیم تا با همه امکانات فضاهایی چون موزه های علم و آسمان نما را در ایران بومی سازی نماییم و با اقدامات زیرساختی دسترسی عمومی را به اینگونه اماکن افزایش دهیم.

یکی از راهکارهای اصلی ما اطلاع رسانی و دادن مشاوره های همه جانبه به کلیه نهاد های ترویج علمی کشور می باشد. ما از دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یک دانشگاه پیشرو در ایران آغاز نمودیم. امیدواریم که بتوانیم سهم کوچکی در فرایند ترویج علم و جنبش نرم افزاری در کشور ایفا نماییم.