برگزار شده ثبت نام دوره های تخصصی نجوم آغاز شد ثبت نام دوره های تخصصی نجوم آغاز شد کارگاه و دوره

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره: ۱۰ الی ۱۵ نفر

مکان اجرای همه دوره ها: دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، افلاکنمای دانشگاه فردوسی

 

 

نام دوره:  گذری به آسمان ۱

گروه مخاطب: 9 تا 14 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهارشنبه 17-15:30

شروع کارگاه از 10مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 95۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  گذری به آسمان ۲

گروه مخاطب: 9 تا 14 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد  

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهار شنبه ساعت 18:45 – 17:15

شروع کارگاه از10مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 100۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30-16

شروع کارگاه از 13مهرماه

مبلغ ثبت نام: 11۰۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد  

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 16:30-18

شروع کارگاه از 13مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 12۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۳

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد

تعداد جلسات تئوری: 9

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

 

مبلغ ثبت نام : 140۰۰۰ تومان

 

 

29 مهر 1398 | 14:30
برگزار شده آغاز ثبت نام تابستانه دوره های ستاره شناسی برای  بزرگسالان آغاز ثبت نام تابستانه دوره های ستاره شناسی برای بزرگسالان کارگاه و دوره

شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس با همکاری انجمن نجوم مشهد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زیر درتابستان۱۳۹8 نموده است:

کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

تعداد جلسات تئوری: 7                     عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه و سهشنبه  ساعت 11 9 شروع کارگاه از 9 تیرماه (صبح)

لینک ثبت نام:   https://nikaro.ir/singlePage?id=299

 

و روزهای یکشنبه و سهشنبه  ساعت ۱6 ۱4 شروع کارگاه از 9 تیرماه(عصر)

لینک ثبت نام:  https://nikaro.ir/singlePage?id=300

 

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۲

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

تعداد جلسات تئوری: ۶                      عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه و سهشنبه  ساعت ۱3 ۱1 شروع کارگاه از 9 تیرماه(صبح)

لینک ثبت نام:  https://nikaro.ir/singlePage?id=301

 

و روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 18 16 شروع کارگاه از 9 تیرماه(عصر):

لینک ثبت نام  :https://nikaro.ir/singlePage?id=302

با ثبت نام از نیکارو و دعوت دوستانتون میتوانید از تخفیف 10هزار تومانی کیف پول استفاده کنید.

 

 

 

 

 

09 تير 1398 | 09:00
برگزار شده کارگاه درآمدی برآموزش فلسفه به کودک کارگاه درآمدی برآموزش فلسفه به کودک کارگاه و دوره

فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک) یا فکرپروری برای کودکان و نوجوانان برنامه‌ای برای آموزش تفکر عمیق فلسفی است که به پرورشِ قدرتِ استدلال، داوری و تمیز در کودکان و نوجوانان می‌پردازد و دستِ کم، سه گونه تفکر نقادانه، تفکر خلاقانه و تفکر مراقبتی را در ایشان پیشرفت می‌دهد.

در اواخر سال‌های ۱۹۶۰، وقتی متیو لیپمن در دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورک در رشتهٔ فلسفه مشغول تدریس بود، متوجه شد که دانشجویانش فاقد قدرت استدلال و قضاوت هستند. او به این نتیجه رسید که برای تقویت قدرت تفکر این دانشجویان دیگر بسیار دیر شده‌است و قدرت استدلال باید از همان کودکی تقویت شود. لیپمن را بنیان‌گذار فلسفه برای کودکان می‌دانند.لیپمن در سال ۱۹۷۲ به دانشگاه مونتکلر ایالت نیوجرسی نقل مکان کرد و در سال ۱۹۷۴ مؤسسه IAPC را با عنوان مؤسسه بسط و ترویج فلسفه برای کودکان تأسیس کرد.

پرورشِ خلاقیت در کودکان

خلاقیت به عنوان یک استعداد بالقوه نیازمند توجه و پرورش است، زیرا این توانایی نیز مانند همهٔ تواناییهای انسان، جز در سایه بارورسازی به فعلیت نخواهد رسید. از اینرو، پرورش آن می‌بایست از سنین کودکی آغاز گردد و زمینه‌سازی جهت رشد آن برعهده خانواده، مهدکودک و مدارس می‌باشد.


این کارگاه نیز در راستای آموزش این کارگاه برای متخصصین کار با کودکان طرح ریزی شده و مدرس آن جناب آقای سروش معروضی دانشجوی دکتری فلسفه علم در دانشگاه تورنتو می باشند.

19 خرداد 1398 | 18:00
برگزار شده آغاز ثبت نام دوره های ستاره شناسی بهار98 برای  بزرگسالان آغاز ثبت نام دوره های ستاره شناسی بهار98 برای بزرگسالان کارگاه و دوره

شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس با همکاری انجمن نجوم مشهد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی زیر در بهار۱۳۹8 نموده است:

کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: 7                     عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و سهشنبه  ساعت ۱6 ۱4 شروع کارگاه از 17 اردیبهشت ماه

مبلغ ثبت نام: 110000 تومان


نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۲

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:     دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: ۶۳۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: ۶                      عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 18 16 شروع کارگاه از 14 اردیبهشت ماه

مبلغ ثبت نام: 120000 تومان


نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۳

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۳

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز:  دارد           ندارد

کل مدت زمان برنامه: 63۰ دقیقه

تعداد جلسات تئوری: 8                   عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه ساعت 14:30 الی 16و ساعت16 الی18شروع کارگاه از 15 اردیبهشت ماه

مبلغ ثبت نام : 130۰۰۰ تومان


مکان: دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد

 

14 ارديبهشت 1398 | 14:00
برگزار شده ⁩کارگاه عصرانه: تاملاتی درباره فرم و محتوی ⁩کارگاه عصرانه: تاملاتی درباره فرم و محتوی کارگاه و دوره

 

یا حضور جناب آقای میلاد دخانچی دکتری مطالعات فرهنگی و تهیه کننده تلوزیون

آیا تا به حال پیش آمده به ایده ای رسیده باشید (چه در هنر، زندگی روزمره و یا حتی کسب و کار) و برای اجرایی شدن آن با مشکل روبرو باشید؟ شده است که یک فیلم به ظاهر خوب و پر رنگ و لعابی ببینید ولی در مجموع نمره زیادی به آن فیلم یا اثر هنری ندهید؟ آیا تا به حال به رابطه اعتقادات و معماری شهری دقت کردید یا اینکه چگونه یک زن یک مرد را تحت تاثیر قرار میدهد؟ ⁦

.

✔️⁩همه اجزای هستی همین گونه دوپاره است، دوپاره ای که روی هم تاثیر میگذارند و با کنار هم آمدن وحدت میسازند. این دو پارگی مرد/زن، ثبات/جنگ، عمودی/افقی و محتوی/فرم همه جا حضور دارند. با تاملاتی که درباره رابطه فرم و متحوی با مطالعه بعضی آثار هنری داشتم به نتایج (یا بهتر بگویم فرمولهایی) رسیدم که میخواهم آنها را با شما در میان بگذارم و با کمک شما آن ها را تکمیل کنم.

. ⁦

✔️⁩ازینرو از شما دعوت میکنم در کارگاهی که این هفته دوشنبه 20 اسفندماه درافلاکنمای دانشگاه فردوسی برگزار میشود شرکت کنید تا با کمک هم به مطالعه دقیقتر رابطه فرم و محتوی بپردازیم.  شرکت عموم در این کارگاه آزاد است چراکه نکات مورد نظر قرار است بتوانند در زمینه ها و مصداقهای مختلف زندگی روزمره قابل استفاده باشند، اما طبیعی است که این کارگاه به طور ویژه برای هنرجویان و علاقمندان به مباحث علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مفید باشد. ⁦

.

✔️⁩تمرکز من روی سینما خواهد بود اما برای پیشبرد بحث مثالهایی از زندگی روزمره، کسب و کار و حتی زندگی عاطفی طرح خواهم کرد. ⁦

 

⁦✔️⁩مدت زمان کارگاه با یک زنگ تفریح میانی در مجموع 3.5 ساعت خواهد بود. کارگاه را ساعت 18:30 شروع کرده و تا 10 ادامه خواهیم داد. .

 

20 اسفند 1397 | 18:30