بازدید مدیران محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سرکار خانم آژیر و جناب آقای افشین و همچنی

بازدید مدیران محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، سرکار خانم آژیر و جناب آقای افشین و همچنین مدیرعامل محترم صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی، جناب آقای مروی از پروژه

نظرها (0)

CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2017-10-23 04:20:44"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2017-10-23 04:20:44"}}