بازدید مهندس یزدان یار کارشناس بازرسی شرکت pogc پارس جنوبی و مسئول آموزش شهرک پارس جنوبی از پروژه

بازدید مهندس یزدان یار کارشناس بازرسی شرکت pogc پارس جنوبی و مسئول آموزش شهرک پارس جنوبی از پروژه

نظرها (0)

CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2017-10-23 04:20:49"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2017-10-23 04:20:49"}}