اکران سری مستند The Story of Electricity

(قسمت 3 از 3)

نمایش فیلم، نقد و بررسی تخصصی علمی 

 با حضور جناب آقای دکتر بذر افشان (دکتری کیهان شناسی)

به همراه پیش نمایش 360 درجه از عملکرد افلاکنما

ورود