سیاره مشتری و چهار قمر آن را در ماه جاری میلادی رصد کنید.

طبق اعلام ناسا علاقه‌مندان به فضا طی ماه ژوئن 2019 (11 خرداد تا 9 تیر) سیاره مشتری و چهار قمر آن را می‌توانند با دوربین دو چشمی ساده در آسمان مشاهده کنند. در ماه جاری میلادی فاصله مشتری تا زمین به کمترین مقدار خود می‌رسد.

بر اساس اعلام ناسا ماه ژوئن 2019 (11 خرداد تا 9 تیر) بهترین فرصت برای رصد مشتری بدون نیاز به تلسکوپ است. مشتری به عنوان بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی در نزدیک‌ترین فاصله با زمین قرار خواهد گرفت و علاقه‌مندان فقط با یک دوربین دو چشمی ساده می‌توانند آن را در کنار چهار قمر این سیاره رویت کنند. ناسا اعلام کرد مشتری در تمام طول ماه ژوئن میلادی در آسمان خواهد درخشید و بهترین زمان برای مشاهده آن در آسمان شب 10 ژوئن (21 خرداد) است. گفتنی است در این زمان مشتری با زمین و خورشید در یک تراز قرار خواهد گرفت، به گونه‌ای که سیاره زمین مابین آنها خواهد بود.

 

بیانیه ناسا در خصوص رصد سیاره مشتری
در بخشی از متن بیانیه ناسا برای رصد مشتری آمده است ماه ژوئن زمان مناسبی برای رصد مشتری است و با توجه به اینکه فاصله زمین تا آن در کمترین حد خود قرار دارد، علاقه‌مندان به پدیده‌های فضایی می‌توانند این سیاره را به آسانی در آسمان شب رویت کند. البته برای علاقه‌مندانی که نتوانستند در تاریخ 10 ژوئن (11 خرداد) مشتری را رصد کنند، دلیلی برای نگرانی وجود نخواهد داشت؛ چرا که تا تاریخ 9 مرداد همچنان فرصت رصد بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی و 4 قمر بزرگ آن به نام‌های لو، اروپا، گانیمد و کالیستو برای آنها فراهم است.

 

منبع: گجت نیوز