روز و هفته ی جهانی نجوم از ۴۶ سال گذشته با هدف ترویج علم و آشنایی عموم مردم با علم نجوم و تبادل نظر با فعالان جامعه نجوم در دنیا برگزار می گردد. طی دو دهه ی گذشته برگزاری روز و هفته ی نجوم در ایران بسیار گسترده شده است و گروه های مختلف علاقمند در سراسر ایران به برگزاری و گرامیداشت آن می پردازند. در سال ۱۳۹۸ تقارن روز و هفته نجوم در ایران با ماه مبارک رمضان- که برای نخستین بار پس از برگزاری منظم آن از دهه ی هشتاد روی می دهد- فرصت مغتنمی برای برنامه ریزی و اجرای برنامه های متنوع از افطار تا سحر است. ضمن آن که در برخی از شهرها جشنواره هایی به همین مناسبت راه اندازی می شود و امکان ارتباط بیشتری با عموم مردم و استفاده از برنامه های جنبی گرامیداشت روز و هفته نجوم فراهم می گردد.
 با توجه به قرارگیری در ماه رمضان و علاقه مندی آحاد جامعه به بحث رویت هلال های رمضان و شوال، هفته ی نجوم در سال ۱۳۹۸ از رویت هلال رمضان ۱۴۴۰ در تاریخ سه شنبه ۱۶ اردیبهشت آغاز و تا یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه خواهد داشت.

موضوع پاتوق سوم کافه نجوم نیز بحث جذاب رویت هلال بود که باحضور عزیزان متخصص این حوزه نظیر مهندس گوهری، مهندس اقتداری و سایر عزیزان برگزار گردید.