بیشتر در مورد افلاکنمای دانشگاه فردوسی بدانید!


چیست این سقف بلند بسیار رنگ...
5 4 1 2 6 3

نیروگاه خورشیدی حاضر در محوطه ی انگاریوم، سبب شده است که افلاکنما بتواند بصورت کاملا مستقل از سوخت های فسیلی روند ارایه ی خدمت خود را انجام دهد.


عایق بند ی ها، رنگ های نانو، تماس 40درصدی دیواری های ساختمان با خاک به گونه ای صورت گرفته اند که کمترین میزان هدر رفت انرژی را شاهد باشیم.


معماری خاص، شیب بام ها، لوله های انتقال آب و باغچه ها همه بخشی از چرخه ای هستند که برای بازیابی آبی که از نزولات آسمانی به هدر میرود طراحی شده اند.

به انگاریوم بپیوندید


انگاریوم محلی برای آموزش، پژوهش و یادگیری بوده و متعلق به تمام کسانی است که تلاش دارند تا در گسترش آن بکوشند...