برگزاری دوره های پلاتک و برنامه گردانی برگزاری دوره های پلاتک و برنامه گردانی کارگاه و دوره

انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس در راستای نیاز به جذب نیروهای متخصص برنامه گردان و پلاتک در محیط افلاکنما  برگزار میکند. افراد موفق به دریافت حداکثر امتیاز قبولی در این محیط جذب خواهند گردید و به افراد شرکت کننده گواهی پایان دوره تعلق خواهند گرفت.

برگزاری این دوره ها همراه با مصاحبه خواهد بود و در صورت عدم صلاحدید مدرس هزینه ثبت نام مسترد خواهد شد.لازم به ذکر است که به پس از انجام مصاحبه به دو نفر از افراد  مستعد شرکت کننده در این دوره بورس اعطا میشود.

با اموزش ویژه ارائه در زیر گنبد اسمان نما

دوره های نجوم مقدماتی پیش نیاز دوره برنامه گردانی بوده و متقاضیان می توانند پس از گذراندن این دوره ها در کلاس برنامه گردانی و پلاتک شرکت نمایند.

 

هزینه دوره ها به شرح زیر خواهد بود: 


نجوم مقدماتی:  15 جلسه با تخفیف ویژه این گروه 150هزار تومان

برنامه گردانی : 8جلسه   400هزار تومان

پلاتک:5 جلسه    300هزار تومان

  زمان کلاسها بعد از هماهنگی و ثبت نام اعلام خواهد شد.

02 آذر 1398 | 16:00
برگزار شده ثبت نام دوره های تخصصی نجوم آغاز شد ثبت نام دوره های تخصصی نجوم آغاز شد کارگاه و دوره

کمینه و بیشینه تعداد شرکت کنندگان دوره: ۱۰ الی ۱۵ نفر

مکان اجرای همه دوره ها: دانشگاه فردوسی مشهد، درب شرقی، افلاکنمای دانشگاه فردوسی

 

 

نام دوره:  گذری به آسمان ۱

گروه مخاطب: 9 تا 14 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهارشنبه 17-15:30

شروع کارگاه از 10مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 95۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  گذری به آسمان ۲

گروه مخاطب: 9 تا 14 سال

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد  

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای چهار شنبه ساعت 18:45 – 17:15

شروع کارگاه از10مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 100۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۱

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 14:30-16

شروع کارگاه از 13مهرماه

مبلغ ثبت نام: 11۰۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۲

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد  

تعداد جلسات تئوری: ۶

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 16:30-18

شروع کارگاه از 13مهر ماه

مبلغ ثبت نام: 12۰۰۰ تومان

 

نام دوره:  آشنایی با ستاره شناسی ۳

گروه مخاطب: ۱۵ سال به بالا

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد

تعداد جلسات تئوری: 9

تعداد جلسات عملی: ۱

مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

 

مبلغ ثبت نام : 140۰۰۰ تومان

 

 

29 مهر 1398 | 14:30