کارگاه های آموزشی ترمیک نجوم:

نام دوره/رصد:  آشنایی با ستاره شناسی ۱(کلاس حضوری)

هدف آموزشی: آموزش نجوم ۱

گروه مخاطب: ۱5 سال به بالا

تعداد جلسات تئوری: 7                     عملی: ۱                   مدت زمان هر جلسه: ۹۰ دقیقه

روزهای یکشنبه و سه شنبه  ساعت 9:30-11 شروع کارگاه از یکم  تیر ماه 99 (صبح)

توجه:ظرفیت کلاس به دلیل الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی محدود بوده ئ در صورت تمایل در اولین زمان در کلاس ثبت نام فرمایید.
برای شرکت در کلاس ها استفاده از ماسک برای مدرس و همچنین نجوم آموزان ضروری می باشد.
قبل از ورود به کلاس ضدعفونی دست ها توسط اعضا مجموعه برای رفاه شما عزیزان انجام خواهد شد.

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب رسیدن کلاس ، میتوانید در دوره بعدی شرکت نمایید.
  توجه مهم: لطفا زمانهای اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود