نمایش «بازگشت به ماه» با موضوعیت جایزه ی XPrize گوگل تولید شده و هدف آن آشنایی بینندگان به چالش های سفر به ماه و تیم های شرکت کننده در این چالش هاست.

این نمایش میتواند یک دورهمی علمی هیجان انگیز برای اعضای خانواده باشد.

ورود