پرمخاطب ترین نمایش انگاریوم "بازگشت به ماه"

زمان: پنجشنبه 8 مهر ماه

ساعت:18:00 الی 19:00

ظرفیت:32نفر(بعلت شیوع بیماری کرونا اکران با 50 درصد ظرفیت برگزار خواهد شد)

مکان:انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد

درباره بازگشت به ماه

این نمایش روایتی از مشکلات سفر به ماه و چالش های علمی این اکتشاف است. همچنین با معرفی جایزه ی Xprize  مشکلاتی که تیم های شرکت کنده بر آنها فائق آمده اند مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.

در تمامی اکران اصول بهداشتی رعایت شده و به همه شرکت کنندگان ماسک تقدیم میگردد.

ورود