فرصت تجربه‌‌ای تازه در کنار خانواده

بازی با علم

آزمایش‌های علمی همراه با اکران 360 درجه

برای تمام گروه‌های سنی

چهارشنبه 29 بهمن ماه

ساعت 16:30 تا 18

ظرفیت هر سانس 32 نفر

ورود