شرکت انگاره فیزیک توس طبق روال گذشته در نظر دارد با همکاری انجمن نجوم مشهد اقدام به برگزاری آزمون نجوم مقدماتی برای متقاضیانی که در گذشته دوره های ستاره شناسی 1 و 2 و نجوم مقدماتی که توسط این مجموعه و انجمن نجوم برگزار شده است، نماید. متقاضیان پس از قبولی در آزمون مدرک این دوره را اخذ و جواز ورود به دوره نجوم پیشرفته را کسب خواهند نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 05138800466 تماس حاصل فرمایید.

این آزمون جهت شرکت کنندگان در کلاسهای انگاریوم رایگان و برای سایرین هزینه حداقلی دارد.

ورود