انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس در راستای نیاز به جذب نیروهای متخصص برنامه گردان و پلاتک در محیط افلاکنما  برگزار میکند. افراد موفق به دریافت حداکثر امتیاز قبولی در این محیط جذب خواهند گردید و به افراد شرکت کننده گواهی پایان دوره تعلق خواهند گرفت.

برگزاری این دوره ها همراه با مصاحبه خواهد بود و در صورت عدم صلاحدید مدرس هزینه ثبت نام مسترد خواهد شد.لازم به ذکر است که به پس از انجام مصاحبه به دو نفر از افراد  مستعد شرکت کننده در این دوره بورس اعطا میشود.

با اموزش ویژه ارائه در زیر گنبد اسمان نما

دوره های نجوم مقدماتی پیش نیاز دوره برنامه گردانی بوده و متقاضیان می توانند پس از گذراندن این دوره ها در کلاس برنامه گردانی و پلاتک شرکت نمایند.

 

هزینه دوره ها به شرح زیر خواهد بود: 


نجوم مقدماتی:  15 جلسه با تخفیف ویژه این گروه 150هزار تومان

برنامه گردانی : 8جلسه   400هزار تومان

پلاتک:5 جلسه    300هزار تومان

  زمان کلاسها بعد از هماهنگی و ثبت نام اعلام خواهد شد.

ورود