دوره آشنایی با ستاره شناسی 2
دوره به صورت مجازی و در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 16 سال به بالا
تعداد جلسات: 7 جلسه (6 جلسه تئوری + 1 جلسه حضور در رصدخانه)

روزهای کلاس: یکشنبه‌ها ساعت 17 تا 19

شروع از 18 مهرماه 1400

شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد
مدت زمان هر جلسه: تئوری 90 دقیقه / عملی 120 دقیقه

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها دوره برگزار نخواهد شد و هزینه برگشت داده خوهد شد.

در صورت انصراف تا قبل از شروع دوره، 20 درصد از شهریه کسر خواهد شد.

بعد از شروع کلاس امکان کنسلی و عودت وجه وجود ندارد.

ورود