دوره آشنایی با ستاره شناسی 3
دوره به صورت مجازی و در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 16 سال به بالا
تعداد جلسات: 8 جلسه

روزهای کلاس: شنبه‌ها 16 تا 18

شروع از 17 مهرماه  1400


شرکت در برنامه پیش نیاز: دارد (ستاره شناسی 1 و 2)
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد و هزینه برگشت داده خوهد شد.

در صورت انصراف تا قبل از شروع دوره، 20 درصد از شهریه کسر خواهد شد.

بعد از شروع کلاس امکان کنسلی و عودت وجه وجود ندارد.

ورود