ترم یک – مبانی عکاسی نجومی
دوره با رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 16 سال به بالا
تعداد جلسات: 8 جلسه
روزهای کلاس: یکشنبه ها ساعت 18:45
شروع کارگاه از 11 آبان ماه 1399
شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد
مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
مبلغ ثبت نام: 299000 تومان
قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود