دوره آشنایی با ستاره شناسی 1
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 15 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه(همراه با آموزش نرم افزار)
روز های کلاس: یکشنبه و سه شنبه ساعت 12 الی 13:30
شروع کارگاه از 29تیرماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:ندارد
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:140000 تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود