دوره آشنایی با ستاره شناسی 1
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب16 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه
روز های کلاس: یکشنبه و سه شنبه  ساعت 15تا 16:30
شروع کارگاه از 10 شهریور ماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:ندارد
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:169000تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود