دوره آشنایی با ستاره شناسی 2
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 15 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه
7جلسه تئوری و 1 جلسه آموزش کار با نرم افزار
روز های کلاس: یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:30 الی16
شروع کارگاه از 29تیرماه 99
شرکت در برنامه پیش نیاز:دارد
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:150000 تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود