دوره آشنایی با ستاره شناسی
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب16 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه(همراه با آموزش نرم افزار)
شروع کارگاه از 29تیرماه 99
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.
زمان کلاس ستاره شناسی 1:یکشنبه و سه شنبه ساعت 12 الی 13:30

زمان کلاس ستاره شناسی 2: یکشنبه و سه شنبه ساعت 14:30الی 16

زمان کلاس ستاره شناسی3: شنبه و دوشنبه ساعت 16تا18

ورود