دوره سفری به آسمان
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب: نوجوان( 12 تا 15 سال)
تعداد جلسات:8 جلسه
روز های کلاس:دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 الی 17

شروع کارگاه از 1شهریور ماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:ندارد
مدت زمان هر جلسه:60دقیقه
مبلغ ثبت نام:149000 تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود