دوره سفری به آسمان 2
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب:نوجوان(12تا15 سال)
تعداد جلسات:8 جلسه

روز های کلاس:دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30تا18:30

شروع کارگاه از1شهریور 99
شرکت در برنامه پیش نیاز:دارد
مدت زمان هر جلسه:60 دقیقه
مبلغ ثبت نام:169000تومان

قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود