دوره مثل یک ستاره شناس
دوره به صورت مجازی_حضوری برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب: نوجوان( 12 تا 15 سال)
طول زمان دوره:6 ساعت
شرکت در برنامه پیش نیاز:دارد(تنها افرادی مجاز به شرکت در پروژه "مثل یک ستاره شناس" میشوند که گواهی پایان دوره "سفری به آسمان" را کسب کرده باشند)
مبلغ ثبت نام:300000تومان
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود