دوره مبانی عکاسی نجومی
دوره به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب16 سال به بالا
تعداد جلسات:8 جلسه
روز های کلاس: روزهای زوج 16تا17:30
شروع کارگاه از 19 شهریور ماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:ندارد
مدت زمان هر جلسه:90 دقیقه
مبلغ ثبت نام:250000تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید

ورود