دوره آشنایی با ستاره شناسی 1
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب 16 سال به بالا
تعداد جلسات: 8 جلسه
روزهای کلاس: شنبه ها  15:00 تا 17:00
شروع کارگاه از 4 بهمن ماه 1399
شرکت در برنامه پیش نیاز: ندارد
مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه
مبلغ ثبت نام: 199000 تومان
قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود