دوره سفری به آسمان 1
دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب: نوجوان( 12 تا 15 سال)
تعداد جلسات:8 جلسه
روز  کلاس:دوشنبه ساعت 17 الی 19

شروع کارگاه از 4بهمن ماه 99
شرکت در برامه پیش نیاز:ندارد
مدت زمان هر جلسه:60دقیقه
مبلغ ثبت نام:159000 تومان
قابل ذکر است گه در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها  دوره برگزار نخواهد شد.
لطفا زمان های اعلام شده را با دقت مطالعه فرمایید.

ورود