رصد آسمان شب (ویژه افراد 10 تا 15  سال) 

فرصتی برای کشف ناشناخته‌های  جهان

آشنایی با آسمان شب و صور فلکی

چهارشنبه 14 مهرماه 1400 ساعت 18:30 تا 19:30

گروه سنی 10 تا 15 سال 

 این برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت  حضوریو  در فضای باز برگزار می‌شود.

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، بعد از دانشکده علوم پایه، انتهای کوچه لرزه‌نگاری، انگاریوم، آسمان‌نمای دانشگاه فردوسی مشهد

ورود