تجربه رصد ماه در کنار خانواده

آشنایی با نزدیک‌ترین همسایه فضایی سیاره زمین

ظرفیت محدود

رصد به صورت نیمه خصوصی برگزار خواهد شد

در این کارگاه رصدی به رصد ماه و عکاسی از آن خواهیم پرداخت.

شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است.

قیمت 49000تومان

ورود