بدخیم 

Malignant2021 

جمعه 16 مهر ماه ساعت 18:00 در انگاریوم 

لطفا در نظر داشته باشید این برناکه محدودیت سنی دارد.

خلاصه داستان: اوایل دهه 90 میلادی است، و یک بیمارستان وسیع مانند قلعه‌ای گوتیک که در انزوای روستایی قرار دارد، یک ناهنجاری پزشکی را در خود جای داده است. همین ناهنجاری وسیله‌ای است که کُلیت فیلم بدخیم را به حمام خونی از جریانات عجیب بدل می‌کند و شخصیت‌های فیلم را به یکدیگر پیوند می‌زند.

ورود