نمایش جذاب زمین تا آسمان (فراتر از منظومه شمسی)

زمان: پنجشنبه 18 آذر ماه در دو سانس

سانس اول 17:45

سانس دوم 19:00

ظرفیت:32نفر(بعلت شیوع بیماری کرونا اکران با 50 درصد ظرفیت برگزار خواهد شد)

مکان:انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات برنامه : در این برنامه با اجرام عمق آسمان و انواع آنها آشنا می شوید .

ورود