با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی همگانی به آن،عموم مردم بخصوص کودکان و نوجوانان، قشر پر مخاطب و کنجکاوی هستند که تمایل دارند همه ی اطلاعات خود را از دامنه ی وب به دست بیاورند. اما گاهی اطلاعاتی که به دست می آورند آنقدر پیچیده و علمی هستند که به جای راهنمایی، بیشتر آن ها را گیج می کنند. 

در این برنامه ما سعی میکنیم به روشی جذاب و ملموس به دنیای بزرگ نجوم رفته و منظومه شمسی را به همگان آموزش دهیم.

ورود