نمایش 360 درجه آسمان شب(به همراه رصد رایگان صور فلکی)

این نمایش به صورت لایو برگزار میشود و شما میتوانید به صورت 360 درجه و مجازی به بیکران آسمان سفر کنید

ظرفیت: 32نفر.

زمان: پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 18:30 الی  19:30

هزینه بلیط: 32000 تومان.

گروه سنی:  بزرگسال.

محل برگزاری:انگاریوم افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد.

ورود