نمایش «نور» در سال 2015 به مناسبت سال جهانی نور توسط شرکت زایس آلمان تولید شده است. این نمایش بیانگر موضوعات فیزیکی نور، موج و کاربرد های آن بوده که در کنار آزمایش های محیطی افلاکنما مجموعه ی آموزشی کاملی در خصوص «موج» خواهد بود.

همچنین در این اکران ، به وضعیت آلودگی نوری که مشکل بزرگی در زمینه محیط زیست می باشد می پردازیم.

ورود