ظرفیت تکمیل است

در این اکران خواهید آموخت:

  • آشنایی مقدماتی با آسمان شب
  • مبانی نجوم رصدی
  • گذری به اجرام عمق آسمان

ساعت برگزاری:ساعت19.

تاریخ برگزاری:25دی ماه.

قیمت بلیط:24000تومان.

مکان برگزاری:انگاریوم افلاکنمای دانشگاه فردوسی مشهد.

 

ورود