دوره سفری به آسمان 2
دوره به صورت مجازی و در فضایاسکای روم برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب : نوجوان (12تا15 سال)
تعداد جلسات : 8 جلسه

روزهای کلاس: دوشنبه‌ها 15 تا 17

شروع از 19 مهرماه 1400

شرکت در برنامه پیش نیاز : دارد
مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها دوره برگزار نخواهد شد و هزینه برگشت داده خوهد شد.

در صورت انصراف تا قبل از شروع دوره، 20 درصد از شهریه کسر خواهد شد.

بعد از شروع کلاس امکان کنسلی و عودت وجه وجود ندارد.

ورود