دوره سفری به آسمان 3
دوره به صورت مجازی و در فضای اسکای روم برگزار خواهد شد.
گروه مخاطب : نوجوان (12تا15 سال)
تعداد جلسات : 6 جلسه

روزهای کلاس: سه‌شنبه ها 17 تا 19

شروع از 20 مهرماه 1400

شرکت در برنامه پیش نیاز : دارد
مدت زمان هر جلسه: 90 دقیقه

قابل ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن ظرفیت کلاس ها دوره برگزار نخواهد شد و هزینه برگشت داده خوهد شد.

در صورت انصراف تا قبل از شروع دوره، 20 درصد از شهریه کسر خواهد شد.

بعد از شروع کلاس امکان کنسلی و عودت وجه وجود ندارد.

ورود