انگاریوم دانشگاه فردوسی با همکاری انجمن نجوم مشهد تقدیم میکند:

ویژه برنامه رصد ماه گرفتگی تیرماه 1398:

امکان رصدماه بصورت زنده و با چشم مسلح
اکران نمایش 360 درجه جذاب
اقامه نماز آیات

ماه گرفتگی جزئی 25 تیر 1398 در سراسر ایران قابل مشاهده است. مشخصات این گرفتگی جزئی (به افق مشهد):
تماس اول با نیم‌سایه: 23:11
تماس اول با سایه: 00:31 (26 تیر 1398)
بیشینه گرفت: 02:00
تماس آخر با سایه: 03:30
تماس آخر با نیم‌سایه: 04:49

توجه  مهم: لطفا با توجه به تایم برنامه حتما بلیط تهیه نموده و تصویر آنرا همراه خود داشته باشید.  همچنین تایم اکران نمایش 360 درجه خود را در نظر داشته باشید.

نکته مهم: تایم اکران فقط در جهت سهولت ثبت نام خواهد بود. و شما میتوانید در سایر تایم ها از سایر برنامه های تدارک دیده شده استفاده بفرمایید.

ورود