زمین و مریخ هر 17سال یکبار در نزدیکترین فاصله از هم قرار میگیرند

شما میتوانید با شرکت در این برنامه همراه ما باشید تا با هم به تماشای مریخ بنشینیم

توضیحات علمی رویداد:

کمترین فاصله بین زمین و مریخ در مقابله‌هایی رخ می‌دهد که در دوره‌های ۱۵ تا ۱۷ ساله تکرار می‌شوند. اما آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته می‌باشد که فاصله دو سیاره در مقابله‌های نزدیک الزاماً یکی نیست و به همین دلیل است که نزدیک‌ترین مقابله‌ها (مانند آنچه در ۲۷ اوت سال ۲۰۰۳ رخ داد) در فواصل زمانی بسیار طولانی رخ می‌دهند.

ظرفیت هر سانس 10 نفر

قیمت 48000تومان

زمان برگزاری:1399/07/23

زمان برگزاری : 19:45 الی 20:45

مکان:رصد خانه تخصصی معارف امام رضا (ع)

ورود