انگاریوم دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن نجوم مشهد و شرکت تعاونی دانش بنیان انگاره فیزیک توس در راستای نیاز به جذب نیروهای متخصص برنامه گردان در محیط افلاکنما در 8 جلسه برگزار میکند. افراد موفق به دریافت حداکثر امتیاز قبولی در این محیط جذب خواهند گردید و به افراد شرکت کننده گواهی پایان دوره تعلق خواهند گرفت.

با اموزش ارائه در زیر گنبد اسمان نما

لازم به ذکر است که به پس از انجام مصاحبه به دو نفر از افراد  مستعد شرکت کننده در این دوره بورس اعطا میشود


ساعات کلاس برنامه گردانی به شرح ذیل است

شنبه 18-20  دوشنبه  12-14


کلاس پلاتک 

شنبه 18-20 چهارشنبه 14-16

کارگاه آموزش برنامه گردانی در 350,000ت

  • مهلت: 1397/09/30
  • منقضی شده

ورود