کارگاه کار با تلسکوپ در تاریخ 26 و 27 شهریور ماه ساعت 18:30 برگزار خواهد شد
مکان روز اول(26شهریور ماه):فرامرز 25، دبیرستان معارف امام رضا(ع)، رصد خانه امام رضا
مکان روز دوم:(27شهریور ماه): دانشگاه فردوسی مشهد، حد فاصل دانشکده علوم و درب شرقی، خیابان لرزه نگاری، ساختمان افلاکنما
لازم به ذکر است که در تاریخ 27 شهریور ماه میتوانید با آوردن تلسکوپ شخصی خود از رصد اجرام قابل رویت در آسمان شب لذت ببرید.

  • در این کارگاه با انواع تلسکوپ ها و مقر ها آشنا میشوید.
  • میتوانید با انواع تلسکوپ کار کرده و آنها را هم خط نمایید.
  • با تفاوت تلسکوپ ها آشنا میشوید و آنها را از نزدیک با هم مقایسه میکنید.
  • با تجهیزات رصد خانه تخصصی از نزدیک آشنا خواهید شد.
  • با آوردن تلسکوپ شخصی خود میتوانید با کمک متخصص اجرام قابل روئت در آسمان شب را رصد کنید.

 

ورود