نمایش «بازگشت به ماه» با موضوعیت جایزه ی XPrize گوگل تولید شده و هدف آن آشنایی بینندگان به چالش های سفر به ماه و تیم های شرکت کننده در این چالش هاست.

فضای چالشی و مهیج این برنامه مناسب غالب سنین بوده و یک دورهمی علمی هیجان انگیز برای اعضای خانواده می باشد.

رویکردهای متنوعی در ارائه این برنامه نهفته است.


ورود