اکران نمایش نور به همراه آزمایشات نوری

پنجشنبه 29 مهر ماه ساعت 18:00

انگاریوم، آسمان نمای دانشگاه فردوسی مشهد

نمایش «نور» در سال 2015 به مناسبت سال جهانی نور توسط شرکت زایس آلمان تولید شده است. این نمایش بیانگر موضوعات فیزیکی نور، موج و کاربرد های آن بوده که در کنار آزمایش های محیطی افلاکنما مجموعه ی آموزشی کاملی در خصوص «موج» خواهد بود.

ورود