نمایش «نور» در سال 2015 به مناسبت سال جهانی نور توسط شرکت زایس آلمان تولید شده است. این نمایش بیانگر موضوعات فیزیکی نور، موج و کاربرد های آن بوده که در کنار آزمایش های محیطی افلاکنما مجموعه ی آموزشی کاملی در خصوص «موج» خواهد بود. 

schlieren imaging یا عکاسی شلیرن یکی از جذابترین آزمایشهای بصری فیزیکی است که برای اولین بار در انگاریوم به معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

ای دو برنامه مهیج فضای علمی هیجانی مطلوبی برای بیننده ایجاد خواهد نمود.

 

 

ورود